We Need To Talk

ซิลวี่ ภาวิดา ‘Beauty Standard‘ ไม่มีอยู่จริง

October 16, 2021

โบ สาวิตรี กลับมาอย่างเป็นทางการ พูดคุยกับสาวมั่นพลังบวก SILVY ผู้เป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวไทยหันกลับมารักและโอบกอดตัวเอง จุดกระแส Body Positivity ปรับมุมมองต่อความสวยงาม เปิดรับความหลากหลาย

Podbean App

Play this podcast on Podbean App