We Need To Talk

WNTT08 ดีเจเฟี้ยต ธัชนนท์ คุยเรื่องการทำวงดนตรีอินดี้ในสมัยยังไม่มีโซเชียลมีเดีย ชีวิตออร์แกนิก และ One Night Stand!

September 27, 2017

รู้ไหมว่าการตั้งวงดนตรีอินดี้ที่ต้องทำเองทุกอย่างในสมัยที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียนั้นยากแค่ไหน… รู้ไหมว่า ‘ออร์แกนิก’ ไม่ได้แปลว่า ‘เฮลตี้’ เสมอไป… และรู้ไหมว่า ดีเจเฟี้ยตมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง One night stand…

Time index
00.09 Introduction
02.30 We need to talk about the music career
15.44 We need to talk about the organic lifestyle
25.34 We need to talk about the LGBT issues
33.03 We need to talk about ‘One night stand’
35.57 What if?

อ่าน shownotes เต็มๆ ได้ที่ thestandard.co/podcast/weneedtotalk08