We Need To Talk

WNTT36 โจเซฟ เล่าเหตุการณ์ตอนโดนตบหน้าจนน้ำตาเล็ด และอีกหลายเรื่องเบ็ดเตล็ดที่จะยิ่งทำให้เรารู้จักและหลงรักเขามากขึ้น

May 16, 2018

โจเซฟ กลับมาอีกครั้งที่ We Need To Talk Podcast กับ 24 เรื่องสัพเพเหระที่จะเปิดเผยตัวตนของเขาให้เรารู้จักและยิ่งหลงรักหนักขึ้นไปอีก

ใครอยากฟังความสนุกอย่างที่ตัวหนังสือไม่อาจถ่ายทอดได้ครบ คลิกปุ่ม Play แต่สำหรับผู้ที่ถนัดอ่านมากกว่า ก็เชิญที่ https://thestandard.co/podcast/weneedtotalk36/ ได้เลย 

Time Index
01:21 Would You Rather | ถ้าต้องเลือก
04:52 Finish The Sentence | จบประโยค
07:11 Super Random Questions | คำถามจับฉ่าย
21:20 Have I Ever | เคยหรือไม่
28:49 20 Questions | 20 คำถาม