We Need To Talk

WNTT39 ไอติม พริษฐ์ กับครั้งหนึ่งที่เคยเกือบตาบอดเพราะฟุตบอล และแทบทุกวันกับชีวิตเร่งรีบบนเบาะมอเตอร์ไซค์วิน

June 7, 2018

ไอติม พริษฐ์ ยังคงอยู่ที่ We Need To Talk Podcast กับ 24 คำถามที่ดูเขาจะสนุกสนานกับการตั้งอกตั้งใจตอบอย่างยิ่ง